KankerKwaadaardig gezwel.  en chemotherapieMedicijnen met een celdodende of celgroeiremmende werking. De term wordt ook gebruikt als verzamelnaam voor de behandeling van kanker met cytostatica.

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u algemene achtergrondinformatie over kanker en chemotherapie. U leest over lichaamscellen, wat het verschil is tussen gezonde cellen en kankercellen, welke behandelingen er zijn om de ziekte aan te pakken, hoe chemotherapie werkt, welke resultaten u kunt verwachten en hoe het komt dat de behandeling bijwerkingen kan hebben. De informatie op deze website is kort en algemeen. Hebt u vragen over uw eigen situatie of behandeling, schroom dan niet om die voor te leggen aan het team van artsen en verpleegkundigen dat verantwoordelijk is voor uw behandeling.