kanker en chemotherapie banner

KankerKwaadaardig gezwel.  en chemotherapieMedicijnen met een celdodende of celgroeiremmende werking. De term wordt ook gebruikt als verzamelnaam voor de behandeling van kanker met cytostatica.

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u algemene achtergrondinformatie over kanker en chemotherapie. U leest over lichaamscellen, wat het verschil is tussen gezonde cellen en kankercellen, welke behandelingen er zijn om de ziekte aan te pakken, hoe chemotherapie werkt, welke resultaten u kunt verwachten en hoe het komt dat de behandeling bijwerkingen kan hebben. De informatie op deze website is kort en algemeen. Hebt u vragen over uw eigen situatie of behandeling, schroom dan niet om die voor te leggen aan het team van artsen en verpleegkundigen dat verantwoordelijk is voor uw behandeling.